پذیرش بستری ها و سرپایی ها:

توسط منشی آزمایشگاه انجام می شود که معمولا زمانی است که این آزمایشات جهت بیماران الزامی است. پذیرش صبح در محلی بیرون از آزمایشگاه انجام می شود. کلا پذیرش فعالیتی است برای ثبت سوابق بیمار و ثبت مشخصات بیمار از جمله (نام و نام خانوادگی و سن و نام پزشک و لیست آزمایشات است. بعد از پذیرش بیماران سرپایی، بیمار با کد مربوط به حسابداری مراجعه کرده سپس با قبض مربوط به آزمایشات به اتاق خون گیری مراجعه می کند تا طبق آزمایشات خون گیری شود.

 

پذیرش بستری ها و سرپایی های عصر و شب:

توسط پرسنل فنی آزمایشگاه و معمولا زمانی که این آزمایشات جهت بیماران الزامی است و در داخل خود محوطه ی آزمایشگاه انجام می شود. پذیرش برای ثبت سوابق بیمار و ثبت مشخصات بیمار از جمله (نام ونام خانوادگی و سن و نام پزشک و لیست آزمایشات درخواستی است. بعد از پذیرش بیماران سرپایی بیمار با کد مربوط به حسابداری مراجعه کرده سپس با قبض مربوط به آزمایشات به اتفاق خون گیری مراجعه می کند تا طبق آزمایشات خون گیری شود.

 

خون گیری بیماران بستری:

توسط پرستاران بخش های مربوط و درخود بخش ها و در مدت زمان های تعیین شده توسط پزشک برای چک کردن وضعیت بیمار انجام می شود. و پرستاران باید مطابق با آزمایشات درخواستی تیوپ های مربوط را انتخاب کرده  و از خون بیمار درون آن ها بریزند.

 

خون گیری بیماران سرپایی: توسط پرسنل فنی آزمایشگاه و در هر زمانی که بیمار انجام می شود (اما آزمایشاتی که نیاز به ناشتا بودن دارند باید بیمار صبح روز بعد مراجعه کند). خون گیری در اتاق مخصوص خون گیری که در بیرون از محوطه ی داخلی آزمایشات است انجام می شو. چگونگی این عمل به این صورت که بیمار روی صندلی خون گیری نشسته و پرسنل خون گیر وسایل لازم جهت خون گیری را آماده کرده دست بیمار را با پد الکلی ضدعفونی کرده تیوب های مربوط به آزمایشات را آماده کرده سپس متناسب به میزان آزمایشات ارسالی مورد نیاز خون را می گیرد.

 

ارسال نمونه ها به آزمایشگاه:

ارسال نمونه های بیماران بستری: این نمونه ها توسط بیمار بر همراه با برگ درخواست آزمایشات به آزمایشگاه ارسال می شود. ارسال نمونه های بیماران سرپایی توسط پرسنل خون گیر انجام می شود و نمونه ها کلا بر روی ترالی مخصوص که در ورودی آزمایشگاه قرار دارد گذاشته می شود.

 

درخواست خون و فرآورده های خونی:

برگ درخواست خون (فرم شماره 14) از بخش های مربوطه به آزمایشگاه ارسال می شود و قسمت آزمایشگاه موظف است با سازمان انتقال خون هماهنگی لازم را انجام دهد. تا برای این بیماران کیسه های خون و فرآورده های خونی آماده شود. (فرم ارسالی از طرف آزمایشگاه به سازمان فرم شماره 15) است پس از تحویل خون ها و فرآورده ها از بیمار بر سازمان یک فرم به بیمار به تحویل می دهد (فرم شماره 16) که مثلا دریافتی بیمارستان شما این تعداد بوده که بایستی دمای کیسه ها و اسم تحویل گیرنده روی برگه ثبت شود.

هنگامی که بخش مربوطه خون و فراورده های خونی را نیاز دارد بایستی پرستار یا پزشک مربوط فرم شماره 17 را به پرسنل آزمایشگاه تحویل دهد و در قبال آن کیسه ی خون را بگیرد.

کیسه های خون دارای تایخ انقضاء هستند و قسمت بانک خون بیمارستان موظف است کیسه های نزدیک به تاریخ انقضاء یا تاریخ گذشته یا کیسه هایی که به هر دلیل باید برگشت داده شوند را در فرم شماره 18 بنویسید و به بیمار بدهد تا این فرم را به همراه کیسه ها به سازمان انتقال خون برگشت دهد.

ماهیانه قسمت بانک خون بیمارستان بایستی تعداد کیسه های خون و فرآورده های مصرفی را به همراه گروه خونی به سازمان اعلام کند. مطابق با  فرم شماره 19، (فرم A1)

روزانه بایستی چهار مرتبه ی دمای یخچال ها و فریزر و دمای درون آزمایشگاه چک شود. مطابق با فرم های شماره 20 و 21 و 22 و 23.

به نام خدا

بخش زایشگاه

 1-بخش زایشگاه و اورژانس زنان واقع در طبقه دوم بیمارستان جنب پذیرش و پشت حسابداری واقع شده است.

2-این بخش شامل یک اتاق screen بیمار در قسمت ورودی بخش می باشد. و بعد از آن station پرستاری و اتاق لیبر و post partom و سپس اتاق زایمان فیزیولوژی و یک اتاق زایمان طبیعی و اتاق Rest پزشکان و رختکن پرسنل و انبار و سرویس بهداشتی قرار دارد.

3-اتاق عمل زایشگاه درست در پشت بخش زایشگاه واقع شده است. که شامل دو اتاق عمل و یک اتاق اسکراب  و ریکاوری و سرویس بهداشتی پرسنل و اتاق شستشوی ساکشن می باشد. درب ورودی بخش زایمان مشرف می شود به دو آسانسور که این دو آسانسور مستقیما به اتاق عمل اصلی بیمارستان وارد می شود.

4-در اتاب لیبر و post partom چهار تخت وجود دارد. در اتاق زایمان فیزیولوژی هم یک تخت ژنیکولوژی و یک تخت ساده بیمار جهت گذراندن لیبر قرار داده شده است.

5-اسامی پزشکان متخصص که در این بخش همکاری می کنند شامل: 1-خانم دکتر ناطقی که رئیس بخش زایشگاه می باشد. 2-خانم دکتر تواضع 3-خانم دکتر رفیعی 4-خانم دکتر احمدی 5-خانم دکتر امینی 6-خانم دکتر کوکبی 7-خانم دکتر شعاعی می باشد

6-تعداد پرسنل مشغول به کار در این بخش شش نفر ماما می باشند که اکثر آن ها کلاس های زایمان فیزیولوژی را گذرانیده اند. مسئول این بخش خانم مژده حسامی کارشناسی مامایی می باشد. و اسامی پرسنل به ترتیب شامل 1-خانم حکیمه کدخدایی 2-خانم بتول شهابی 3-خانم زهرا امیری 4-خانم مرضیه یوسفی 5-خانم مرضیه کشاورز می باشند.

7-این بخش شامل اورژانس زنان و زایشگاه می باشد، که کلیه بیماران زن را پوشش می دهد و این بخش توسط پزشکان متخصص اداره می شود که هر کدام از پزشکان علاوه بر مطب خصوصی، در درمانگاه این بیمارستان بیماران خود را ویزیت می کنند. که درمانگاه نیز در طبق دوم همین بیمارستان واقع شده است.

8-پرسنل این بخش کلاس های زایمان فیزیولوژیک را هم برگزار می کنند و کتاب ها و CD های آموزشی را در اختیار مادران عزیز که جهت کلاس های زایمان ثبت نام کرده اند قرار می دهند.

9-بیماران این بخش همان گونه که گفته شد یا به صورت اورژانس و از منزل به طول مستقیم با یک شکایت خاص (مثل درد یا خون ریزی و ...) به زایشگاه مراجعه می کنند که این مراجعین یا خود قبلا تحت نظر یکی از متخصصین بیمارستان بوده اند و یا خیر. که اگر تحت نظر باشند بعد از چک علائم حیاتی اولیه و گرفتن شرح حال دقیق بیماری وی با پزشک مربوطه تماس گرفته می شود و شرایط بیماری به وی اطلاع داده می شود که بقیه روند تشخیص و درمان را پزشک متخصص زنان بر عهده می گیرد. که یا دستور پذیرش بیمار را می دهد و یا این که بیمار را به صورت سرپایی ویزیت کرده و وی را ترخیص می کند. اما در صورتی که بیمار از قبل تحت نظر هیچ پزشکی نباشد، با پزشک oncal که به طور 24 ساعته است تماس گرفته می شود و روند درمان مثل بیمارانی که تحت نظر بوده اند ادامه می یابد.

10-                   در صورت پذیرش بیمار برگه ی پذیرش به همراه بیمار داده می شود که به قسمت پذیرش جهت تشکیل پرونده برود. و مشخصات بیمار با تشکیل پرونده وارد سیستم His می شود و از این به بعد کلیه اقدامات انجام شده برای بیمار باید در سیستم ثبت گردد. و در صورتی که بیمار رضایت به بستری در بخش نداشته باشد، حتما از وی خروج با رضایت شخصی گرفته می شود. و امضاء و اثر انگشت بیمار و همراه وی گرفته می شود.

11-  در صورت بستری شدن بیمار کارهای انجام شده برای وی باید طبق شرایط بیمار اولویت بندی شده و با order پزشک مربوطه انجام شود. که این کار ما شامل درخواست آزمایشات و درخواست سونوگرافی و ... پیگیری انجام آن ها و اطلاع نتیجه به پزشک مربوطه می باشد.

12- در این بخش پرفتن نوار قلب جنین یا به صورت سرپایی انجام می شود که به مدت 20 دقیقه نوار گرفته می شود، که در این صورت ثبت در سیستم توسط پذیرش انجام می شود. و یا برای بیماران بستری در بخش انجام می گیرد که ثبت در سیستم آن توسط خود پرسنل بخش انجام می شود.

13- بیماران بستری در بخش زایشگاه یا ممکن است با در دمای زایمانی مراجعه کرده باشند که بعد از مرحله پذیرش ابتدا آزمایشات روتین c6c و کراس مچ فرستاده می شود، و در صورتی که قبلا تحت نظر نبوده باشد علاوه بر آزمایشات فوق درخواست HCV ، HBV ، HIV هم داده می شود. سپس به بیمار لباس مخصوص زایشگاه، داده می شود. به لیبر فرستاده می شود. که اگر زایمان فیزیولوژیک باشد: در اتاق Privet فیزیولوژیک بستری می شود. و هروی و مامای دولا در کنار وی در طول لیبر خواهد بود و سپس پرونده وی کامل می شود که شامل برگه ی order پزشک و برگه ی گزارش پرستاری و برگه ی پذیرش بیمار و برگه رضایت عمل وی و برگه شرح حال بیمار، و برگه چارت علائم حیاتی و برگه ی ورود و خروج مایعات و برگه کنترل FHR و معاینات بیمار و برگه ی پارتوگراف و... می باشد. که در صورت عادی پیش رفتن لیبر بیمار و طبیعی بودن قلب جنین، به دلخاه بیمار شخص شخص می تواند در وان آب زایمان کند و یا خارج شده بیرون از آب زایمان طبیعی را انجام دهد. که زایمان توسط پزشک متخصص انجام می گیرد. و در موقع زایمان نوزاد روی شکم مادر قرار می گیرد و از همان ابتدا Breast Feel شروع می گردد. و نوزاد خشک شده و گرم نگه داشته می شود. و بند ناف جدا می گردد و خون بند ناف جهت G6PD و RH و BG به آزمایشگاه فرستاده می شود. و اثر کف پای نوزاد در دو برگه گرفته می شود و از ست شناسایی جهت نوزاد استفاده می شود که شماره روی دست بند نوزاد و کلمپ بند ناف و کارت با اثر کف پای نوزاد یکی خواهد بود. سپس به نوزاد آمپول ویتامین K و پماد اریترومایسن چشمی داده می شود. و نوزاد کنار مادر قرار می گیرد و آموزش Brecost داده می شود. و برای دو ساعت مادر و نوزاد تحت مراقبت ویژه از نظر کنتترل علائم حیاتی هر یک ربع و کنترل خون ریزی مادر قرار می گیرند و بعد از هشت ساعت از آن جا مرخص می گردد. البته این روند در مورد کلیه ی زایمان ها (چه طبیعی و چه بی درد) به طور مشابه پیش می رود. و در صورت اورژانس شدن شرایط بیمار در طول لیبر مثلا نامنظم شدن و یا غیرطبیعی شدن قلب جنین و یا تتانیک شدن کانستراکشن های رحمی و با وجود خونریزی های غیر طبیعی و یا هر شکل دیگری، بلافاصله بیمار آماده اتاق عمل می گردد و جهت سزارین اورژانس به اتاق عمل فرستاده می شود. که در این موارد با آزمایشات جهت آماده کردن خون بیمار و اتاق عمل و بیهوشی هماهنگ می گردد. و در صورت نیاز به احیاء نوزاد به پزشک ها Nic هم اطلاع داده می شود که در اتاق عمل حاضر باشد.

14- گاهی بیماران مراجعه کننده با مشکلی غیر از دردهای زایمانی مراجعه می کنند مثلا با خون ریزی واژینال و یا فشار خون بالا و یا ضعف عمومی (ویار حاملگی) و یا در دمای زودرس زایمانی (درد در هفت ماهگی) که این بیماران تحت نظر گرفته می شوند و کارهای اولیه آنان انجام شده بعد از Stable شدن بیماران آن ها را به بخش OB و یا در صورت نیاز به اتاق عمل فرستاده می شوند و گاهی نیز به صورت بستری موقت به مدت کمتر از شش ساعت در بخش زایشگاه observe شده و در صورت نیاز با یک سرم درمانی و یا استراحت موقت و طبیعی شدن حال عمومی وی مرخص می گردد. که برای چنین بیمارانی کارت بستری موقت تشکیل می شود و این بیماران از زایشگاه هم ترخیص می شوند.

در پایان اسامی عمده بیماری هایی که به بخش زایشگاه مراجعه می کنند و تحت درمان قرار می گیرند را لیست کرده و پروتکل پذیرش آن ها را بیان می کنیم و وسایل موجود در بخش را هم ضمیمه می کنیم.

1-Labour.paine در دمای زایمانی

2-پارگی کیسه آب Rupture of Membrine

3-خون ریزی واژینال Vaginal Beeding

4-حاملگی خارج از رحم Ecfopic-pnegnoncy

5-فشار خون بالا یره اکلاسی) high B.P یا Pre eclampsia

6-دردهای زودرس زایمان P.L.P

7-سزارین قبلی با شروع دردهای زایمانی Pro.CIS:Labour paine

8-مرگ داخل رحمی جنین Dead Fetus

9-ویار حاملگی Hyper Emesise

10- تروما

11- بیماران اسکجول سزارین

12- درد های شکمی حاد

عملکرد

نام دستگاه

ردیف

در موارد احیاءبیماران جهت دادن شوک به بیمار

دستگاه DC شوک

1

ثبت نوار قلب جنین و کانتراکشن های رحمی

دستگاه فیتال مانیتور یا NST

2

جهت شنیدن صدای قلب جنین در موارد زایمان در آب

سونیکیت ضد آب

3

جهت کنترل دقیق قطرات سرم با داروهای مخصوص مثل سنیتوسنیون

دستگاه انیفیوژن پمپ

4

تزریق میزان مشخص دارویی در موارد خاص مثل اپیدورال یا تزریق IV انسولین

سرنگ پمپ

5

برای ساکشن کردن بیماران یا نوزادان در مواقع لزوم

دستگاه ساکشن

6

جهت کنترل V/S بیمار و اکسیژن ساچوریشن وی و یا گرفتن EKG از بیمار

دستگاه مانیتور بیمار

7

کنترل فشار خون بیمار

دستگاه فشار خون دستی

8

کنترل O2 ساچوریشن بیمار

دستگاه پالسی اکس متری

9

برای کمک به مرحله سوم زایمان در موارد زایمان های سخت

دستگاه واکیوم

10

در اتاق عمل زایشگاه جهت بیماران CIS که باید بیهوشی بگیرند استفاده می شود.

دستگاه بیهوشی

11

در هنگام زایمان جهت جلوگیری از هیپوترمی نوزاد استفاده می شود.

دستگاه وامر نوزاد

12

بخش لاپاروسکوپی

بخش لاپاروسکوپی واقع در طبقه چهارم می باشد که شامل 2 اتاق 4 تخته و 3 اتاق 2 تخته می باشد. رئیس بخش جناب آقای دکتر وحید حسینی و متخصص هایی که با بخش لاپاروسکوپی همکاری دارند به شرح زیر می باشند:

پزشکان متخصص در سرویس یورولوژی: جناب آقایان دکتر امین شریفی، دکتر شیراز، دکتر کروپ

پزشکان متخصص در سرویس لاپاروسکوپی: جناب آقایان دکتر وحید حسینی، دکتر مسعود امینی، دکتر بنان زاده و خانم دکتر یزدانی

پزشکان متخصص در سرویس جراحی پلاستیک: جناب آقایان دکتر گندمی، دکتر مرزبان، دکتر خادمی

مسئول بخش لاپاروسکوپی سرکارخانم ستوده، کارشناس پرستاری و پرسنل پرستاری

همکار در بخش شامل 6 نفر پرسنل خانم و 2 نفر پرسنل مرد که با مدرک کارشناس پرستاری می باشند.

ترتیب و تعداد پرسنل پرستار در بخش صبح ها 4 نفر و عصر و شب 2 نفر هستند.

 

اسامی پرسنل بخش لاپاروسکوپی

1-خانم مریم ستوده               سرپرستار

2-هاجر کشتکار                     پرستار

3-مهناز زارعی                       پرستار

4-مرضیه نجاتی                      پرستار

5-جمیله روستا فارسی            پرستار

6-طاهره بهروزی                     پرستار

7-فاطمه کلانتری                    پرستار

8-آقای مهدی زارعی               پرستار

9-آقای فرزاد حسینی              پرستار

 

اسامی پزشکانی که با بخش لاپاروسکوپی همکاری دارند

 

نام پزشک ایام هفته ردیف

آقای دکتر شاکری-آقای دکتر شیرازی

شنبه 1

آقای دکتر سید وحید حسینی

یک شنبه 2

آقای دکتر امین شریفی-آقای دکتر کروپ-آقای دکتر خادمی

دو شنبه 3

آقای دکتر مسعود امینی

سه شنبه 4

آقای دکتر گندمی

چهار شنبه 5

آقای دکتر مرزبان- آقای دکتر بنان زاده

پنج شنبه

6

 

 

 

1-  آقای دکتر سیدوحید حسینی: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی کولورکتال

 

2-  آقای دکتر مسعود امینی: متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ لاپاروسکوپی

 

3-  آقای دکتر سعید شاکری: متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

 

4-  آقای دکتر مهدی شیرازی: جراح و متخصص بیماری های ادراری و نازایی فلوشیپ یورولوژی اطفال

 

5-  آقای دکتر امین شریفی: متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری فوق تخصص جراحی اندوسکوپیک و لاپاروسکوپی پیشرفته

 

6-  آقای دکتر محسن کروپ: متخصص کلیه و مجاری ادراری و نازایی

 

7-  آقای دکتر بیژن خادمی: فوق تخصص جراحی گوش، حلق و بینی

 

8-  آقای دکتر بهروز گندمی: متخصص جراحی گوش، حلق و بینی

 

9-  آقای دکتر سعید مرزبان: فوق تخصص جراحی پلاستیک

 

10- آقای دکتر علی محمد بنان زاده: متخصص جراحی عمومی

 

 

 

عمل هایی که در این بخش صورت می گیرد

 

1-  عمل پروستات

 

2-  سیستوسکوپی

 

3-  عمل جراحی چاقی

 

4-  عمل سنگ کیسه صفرا

 

5-  عمل فیشر

 

6-  عمل فیستول

 

7-  عمل هموروئید

 

8-  عمل واریکوسل

 

9-  عمل هیدروکسل

 

10- عمل کولکتومی

 

11- عمل همی کلکتومی

 

12- عمل برداشتن کامل روده

 

13- عمل برداشتن لوزه

 

14- عمل زیبایی بینی و انحراف بینی

 

15- عمل زیبایی پلک

 

16- عمل جراحی پلاستیک

 

 

 

 

به نام خدا

بخش OB Coyn

بخش جراحی زنان و زایمان بیمارستان مادر و کودک غدیر در طبقه سوم واقع است. این بخش دارای 16 تخت می باشد که همه ی اتاق ها دوتخته است.

مسئول بخش Ceyn , OB سرکارخانم سارا بذرریز می باشند که کارشناس مامایی هستند

بخش داخلی 12 پرسنل مامایی و پرستاری است که شامل:

9 کارشناس مامایی، 1 نفر کاردان مامایی، 2 نفرکارشناس پرستاری است.

پزشکان متعددی با این بخش همکاری دارند که شامل: 1-دکتر فریبا ناطقی متخصص و جراح زنان، زایمان، نازایی

1-دکتر زهره توانا

2-دکتر سعید بهروزی (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی)، فلوشیب فوق تخصص نازایی و جراحی لاپاراسکوپی زنان از انگلستان

3-دکتر افسون زارعی (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی)، فلوشیب فوق تخصص نازایی و جراحی لاپاراسکوپی زنان از کانادا

4-دکتر ابراهیم پارسازاده (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی)، فلوشیب فوق تخصص نازایی و جراحی لاپاراسکوپی زنان از آلمان

5-دکتر فهیمه تواضع (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی)، دارای بورد تخصصی

6-دکتر مریم کسرائیان  (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی) (فلوشیب پرینتالوژی و طب، *)

7-دکتر مدیحه امینی  (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی)

8-دکتر الهام کوکبی  (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی)

9-دکتر فاطمه شعاعی  (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی)

10-دکتر ناهید احمدی  (جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی) دارای بورد تخصصی

لازم به ذکر است که سرکارخانم دکتر فریبا ناطقی مسئول بخش زنان و زایمان هستند.

 

معرفی دستگاه های موجود در بخش زنان و زایمان

1-  دی سی شوک: جهت شوک دادن

2-  ساکشن: جهت ساکشن کردن ترشحات بیمار و هم چنین نوزاد

3-  سونوکیت: شنیدن FHL (ضربان قلب جنین)

4-  دستگاه NST : جهت گرفتن نوار قلب جنین

5-  مانیتور: جهت مانیتور کردن بیمار در مواقعی که کنترل مداوم علائم حیاتی بیمار ضروری است.

6-  انکوباتور پرتابل: جهت جابجا کردن نوزاد از اتاق عمل و بخش

7-  انفیوژن پمپ: جهت تنظیم تعداد قطرات سرم

8-  سرنگ پمپ: جهت تنظیم تعداد قطرات سرم

9-  شیردوش برقی: جهت دوشیدن شیر در بدن

10-  وزنه بزرگسال: جهت وزن کردن بیمار

11-  وزنه نوزادان: جهت وزن کردن نوزاد

 

لیست پزشکان بخش OB و نام اعمال جراحی انجام شده توسط پزشکان:

 1-دکتر ناطق

سزارین: E/P: APR (حاملگی خارج از رحم)، لاپراتومی جهت اعمال زنان مانند کیست تخمدان: برداشتن رحم Yomertomy:hymenectomy D&C(TAH)

 2-دکتر کسرائیان

سزارین: Nyomeltogi or arian cysteciting hystriscopy: D&C TAH+BSO

 3-دکتر کوکبی:

سزارین E/P  Polypertong ovarian cystety : D&C;

 4-دکتر توانا:

سزارین: polypectomy hystrosapy : DC. Laproscopy, APR: TAH

 5- دکتر زارعی:

E/P: D&C , polypectomy: Laproscopy: APR: Tah+BSO: C/S hymenectomy ovanion cystectomy

 6-دکتر البرزی:

 Lap ovain cycterhy: LH+BSO, myomecty: Laproscopy, vaginoploshy tubo ploshy

 7-دکتر پارسافرد:

C/S Tubo ploshy myomecthy : Laproscopy

 

8-دکتر تواضع:

سزارین: polypectony: D&C , E/P: ovonicm cysterty

 9-دکتر شعاعی:

Polypectony

سزارین: D&C, E/P , TAH , APR

 

عمل های بخش OB - Coyn

 

  OB - Coyn شرح عمل های بخش ردیف

در تمام طول هفته

CIS (سزارین)

1

روزهای یکشنبه دکتر البرزی روزهای سه شنبه

سرم ها (لاپاراسکوپی)

2

روزهای یکشنبه دکتر البرزی روزهای سه شنبه

Hyst… (هیستروسکوپی)

3

همراه با CIS انجام می شود

T.L (بستن لوله های رحمی)

4

کل هفته

TAH (خارج کردن رحم از طریق باز کردن شکم)

5

کل هفته

L.H (خارج کردن رحم از طریق لاپاراسکوپی

6

کل هفته

APR (ترمیم افتادگی رحم و مثانه و بالا بردن آن ها)

7

کل هفته

Va….Cysteotomy (خارج کردن کیست تخمدان)

8

کل هفته

Nyomeetony-poly pectom

9

کل هفته

D´C

10

کل هفته

E/P

11

کل هفته

Tube Plathy

12

کل هفته

BSO (خارج کردن لوله های رحمی و تخمدان ها)

13

 

 نوبت دهی تلفنی: 07112279712

 

تعداد ويزيتتا ساعتاز ساعتتخصصنوع تخصصنام پزشك
5 09:30 08:30 اطفال فوق تخصص صديقه اعتصامي
3 10:00 09:00 پوست فوق تخصص فرهاد هنجني
8 10:30 09:30 زنان و زايمان فوق تخصص فهيمه تواضع
2 10:30 10:00 داخلي عفوني فوق تخصص اسماعيل صادقي
3 11:00 10:00 زنان و زايمان فوق تخصص الهام كوكبي
5 10:30 10:00 اطفال فوق تخصص رامين عيدي نژاد
12 13:00 12:00 رماتولژي فوق تخصص محمد علي نظري نيا
5 15:00 13:45 فوق تخصص نوزادان فوق تخصص عصمت ديره
5 15:00 14:00 داخلي گوارش متخصص ابراهيم فلاح زاده
7 17:30 16:30 زنان و زايمان فوق تخصص افسانه غريب زاده
10 18:00 17:00 ارتوپدي فوق تخصص محمد جعفر تمدن
شنبه

1393/08/17
تعداد ويزيتتا ساعتاز ساعتتخصصنوع تخصصنام پزشك
3 09:30 08:30 داخلي اطفال فوق تخصص نظام هادي برحق طلب
5 11:00 10:00 زنان و زايمان فوق تخصص افسانه غريب زاده
5 10:30 10:00 اطفال فوق تخصص سيد بهروز دشتي
5 11:00 10:00 زنان و زايمان متخصص فاطمه هنر پيشه
5 14:00 13:00 روانشناسي متخصص سيد وحيد مجاب
30 15:00 14:00 داخلي گوارش فوق تخصص سيد عليرضا تقوي
5 16:30 15:30 اسم و الرژي عمومي بهزاد حيدري
8 17:30 16:30 زنان و زايمان فوق تخصص كامليا هميري
8 18:00 17:00 اطفال فوق تخصص مريم رضائي فريد
3 18:30 18:00 زنان و زايمان متخصص انوشه خواجه دهي
20 20:30 19:30 جراح كولوركتال فوق تخصص سيد وحيد حسيني
يكشنبه

1393/08/18
تعداد ويزيتتا ساعتاز ساعتتخصصنوع تخصصنام پزشك
5 09:30 08:30 اطفال فوق تخصص شهاب بينايي
20 09:30 08:30 زنان و زايمان فوق تخصص فريبا ناطقي
5 10:00 09:00 اطفال فوق تخصص مژده دستغيب
5 11:00 10:00 اطفال فوق تخصص سيد بهروز دشتي
5 11:00 10:00 زنان و زايمان فوق تخصص ناهيد احمدي
12 12:30 11:30 جراحي كليه ومجاري ادراري فوق تخصص شهريار ضيغمي
5 16:00 15:00 جراحي كليه ومجاري ادراري متخصص سيد علي اصلاحي
20 16:00 15:00 اطفال فوق تخصص محمدرضا دهقاني
20 16:30 15:30 ارتوپدي فوق تخصص محمد رضا آذرپيرا
5 18:30 17:30 داخلي - خون فوق تخصص اصغر بذرافشان
دوشنبه

1393/08/19
تعداد ويزيتتا ساعتاز ساعتتخصصنوع تخصصنام پزشك
3 09:30 08:30 داخلي اطفال فوق تخصص نظام هادي برحق طلب
8 10:30 09:30 زنان و زايمان فوق تخصص فهيمه تواضع
5 10:30 10:00 اطفال فوق تخصص رامين عيدي نژاد
5 11:00 10:00 اطفال فوق تخصص سيد بهروز دشتي
15 16:00 15:00 زنان و زايمان فوق تخصص شكوفه رفيعي
20 16:00 15:00 اطفال فوق تخصص محمدرضا دهقاني
5 17:00 16:00 داخلي گوارش متخصص ابراهيم فلاح زاده
5 18:00 17:00 زنان و زايمان متخصص انوشه خواجه دهي
5 18:00 17:00 اطفال متخصص سميه نامجو
سه شنبه

1393/08/20
تعداد ويزيتتا ساعتاز ساعتتخصصنوع تخصصنام پزشك
5 09:30 08:30 اطفال فوق تخصص شهاب بينايي
20 09:30 08:30 زنان و زايمان فوق تخصص فريبا ناطقي
18 10:00 09:00 جراحي عمومي فوق تخصص مسعود اميني
3 10:30 10:00 داخلي عفوني فوق تخصص اسماعيل صادقي
5 10:30 10:00 اطفال فوق تخصص رامين عيدي نژاد
20 13:00 12:00 جراحي اطفال فوق تخصص حميد رضا فروتن
10 15:00 14:00 ارتوپدي فوق تخصص محمد جعفر تمدن
10 16:00 15:00 كارشناس گفتار درماني فوق تخصص سيما فرپور
17 16:30 15:30 فوق تخصص اطفال فوق تخصص مژگان مقتدري
8 17:30 16:30 زنان و زايمان فوق تخصص كامليا هميري
8 18:00 17:00 اطفال فوق تخصص مريم رضائي فريد
چهارشنبه

1393/08/21
تعداد ويزيتتا ساعتاز ساعتتخصصنوع تخصصنام پزشك
5 09:30 08:30 اطفال فوق تخصص صديقه اعتصامي
5 09:30 08:30 داخلي گوارش متخصص عليرضا رحيمي
5 10:00 09:00 اطفال فوق تخصص مژده دستغيب
5 10:00 09:30 زنان و زايمان فوق تخصص ناهيد احمدي
5 11:00 10:00 اطفال فوق تخصص سيد بهروز دشتي
5 11:00 10:00 زنان و زايمان متخصص فاطمه هنر پيشه
20 12:00 11:00 ارتوپدي فوق تخصص محمد رضا آذرپيرا
30 16:00 15:00 اطفال فوق تخصص محمدرضا دهقاني
5 18:30 17:30 داخلي - خون فوق تخصص اصغر بذرافشان
پنجشنبه

1393/08/22
تعداد ويزيتتا ساعتاز ساعتتخصصنوع تخصصنام پزشك
5 09:30 08:30 اطفال فوق تخصص صديقه اعتصامي
پنجشنبه

1393/08/29